HASTING AGENCY AB

Links

Copenhagen Malmö Port

http://www.cmport.com/

Kustbevakningen - Swedish Coast Guard

http://www.kustbevakningen.se/

Tullverket - Swedish Custom

http://www.tullverket.se/

Sjöfartsverket - Swedish Maritime Administration

http://www.sjofartsverket.se/

Sveriges Skeppsmäklareförening -

Swedish Shipbroakers Association

http://www.swe-shipbroker.se/